Filharmonia Warmińsko-Mazurska im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie

Wybór wydarzenia

Koncert w ramach X Festiwalu Gitarowego 2 lipca 2016 r. godz. 19:00

GERARD ABITON (Francja) - gitara | słowo o muzyce - Janusz Ciepliński

Bilety w cenie: normalny - 20 zł |ulgowy - 12 zł
Wybierz