Filharmonia Warmińsko-Mazurska im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie

Regulamin

REGULAMIN  INTERNETOWEJ  SPRZEDAŻY  BILETÓW PRZEZ  WARMIŃSKO- MAZURSKĄ FILHARMONIĘ W OLSZTYNIE
zwany dalej Regulaminem

 1. Warunkiem skorzystania z systemu internetowej sprzedaży biletów jest:
  1) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, które jednocześnie stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązania między Kupującym, a Warmińsko- Mazurską Filharmonią z siedzibą w Olsztynie, u;. Głowackiego 1, 10-447 Olsztyn, Organizatorem wydarzeń
  2) spełnienie wymaganych procedur rezerwacji i zakupu na stronie www.filharmonia.olsztyn.pl:
  a) wybór wydarzenia i ilości biletów,
  b) sprawdzenie danych,
  c) potwierdzenie dokonania zamówienia oraz otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Warmińsko- Mazurską Filharmonią w Olsztynie.
 2. Warunkiem sprzedaży internetowej biletów jest opłacenie zamówienia przez Kupującego; zapłata niepotwierdzona  przez bank Kupującego w ciągu 2 godziny powoduje automatyczne anulowanie zamówienia. Płatności za bilety są obsługiwane za pośrednictwem portalu transferuj.pl;  realizowane są w ten sposób, że Klient dokonujący zakupów na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii wybiera jako formę płatności jeden ze wskazanych sposobów płatności online i zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się Klient otrzymuje zamówienia; gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Klient powraca do strony internetowej sklepu.
 3. Ceny biletów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 4. Aby otrzymać fakturę VAT należy w procesie zamawiania zaznaczyć opcję Faktura VAT oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.
 5. Poprzez rejestrację w systemie sprzedaży internetowej Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów. Wszelkie dane osobowe otrzymywane przez Warmińsko- Mazurską Filharmonię w Olsztynie w ramach sprzedaży biletów są wykorzystywane w celu wykonania umowy sprzedaży biletów, jak również za zgodą osoby  udostępniającej dane osobowe w celach przekazywania informacji o promocjach oferowanych przez Filharmonię  - przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204). Otrzymane dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualniania na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych przywoływanej powyżej. Administratorem danych osobowych jest Filharmonia.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania błędnych lub nieprawdziwych danych przez kupującego w formularzu zamówienia.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu.
 8. System sprzedaży internetowej umożliwia zakup biletu najwcześniej na 2 miesiące ( od godz. 00.00 ) i najpóźniej na 1 dzień przed wydarzeniem. W terminie krótszym niż powyższy zapraszamy do kasy Filharmonii lub do kontaktu telefonicznego bądź mailowego. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili bez podawania przyczyn, oraz wyłączenia ze sprzedaży dowolnej puli miejsc.
 9. Brak możliwości zakupu biletu za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej nie oznacza braku biletów w kasie Filharmonii.
 10. System sprzedaży internetowej umożliwia jednorazowo zakup nie więcej niż 10 pojedynczych biletów na jedno wydarzenie - patrz pkt 12.
 11. Wszystkie informacje dotyczące przebiegu realizacji zamówienia przekazywane będą drogą elektroniczną w godzinach pracy kasy biletowej.
 12. Bilety ulgowe bez udokumentowania prawa do ulgi są nieważne i nie uprawniają do wejścia na widownię.
 13. Klient ma obowiązek wydrukowania biletu po potwierdzeniu realizacji zamówienia przez Filharmonię oraz okazania go w kasie lub innym miejscu wskazanym przez Filharmonię przed koncertem/imprezą w celu weryfikacji.
 14. Zamówienie złożone w systemie internetowej sprzedaży biletów może być anulowane (odwołane) tylko poprzez ten  system, najpóźniej w terminie do 3 dni przed datą wydarzenia.
 15. Zwrot za bilet zakupiony za pomocą internetowego sytemu  sprzedaży dokonywany jest gotówką w Filharmonii w Olsztynie w kasie biletowej, ul. Głowackiego 1 na podstawie dowodu zakupu.
 16. Termin, o którym mowa w pkt 14 może ulec skróceniu jedynie w przypadku odwołania wydarzeń.
 17. Filharmonia zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.
 18. Wszystkie informacje na temat repertuaru, cennika, zniżek, ofert specjalnych, godzin pracy kas biletowych opublikowane są na stronie www.filharmonia.olsztyn.pl.
 19. Koncerty/imprezy zaczynają się punktualnie, bilet traci ważność z momentem rozpoczęcia koncertu/imprezy podanej na bilecie, co oznacza, że spóźniona osoba nie ma możliwości wejścia (patrz pkt 13); nie ma prawa do zwrotu biletu ani przebukowania biletu (termin przebukowanie oznacza zwrot i ponowny zakup).
 20. Niewykorzystane (utracona ważność) bilety nie podlegają zwrotowi ani przebukowaniu.
 21. Możliwość przebukowania ważnego biletu na inny koncert/imprezę istnieje najpóźniej w terminie wskazanym w pkt 14, z uwzględnieniem uregulowania ewentualnej różnicy w cenie biletu.
 22. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010r. sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności  drogą internetową nie podlega fiskalizacji w związku z tym  kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 23. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego winny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, gdyż tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia przez Filharmonię.