Filharmonia Warmińsko-Mazurska im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie

Wybór wydarzenia

Stanisław Moniuszko – Straszny Dwór 20 grudnia 2019 r. godz. 18:00

W 2019 roku świętujemy dwusetlecie urodzin Stanisława Moniuszki. W całej Polsce odbywa się szereg wydarzeń mających uczcić pamięć twórcy polskiej opery narodowej, którego dziś postrzegamy najczęściej jako poważnego kompozytora, niemal wieszcza narodowego. Tymczasem Moniuszko skomponował tylko dwie opery poważne, cała reszta to dzieła komiczne na czele ze Strasznym dworem. Ta sarmacko-kontuszowa opowieść zawiera jednocześnie wątki patriotyczne oraz wyraźne nawiązania do Mickiewicza i Fredry. Premiera (1864) wpisała się w oczekiwania publiczności zdruzgotanej tragicznymi skutkami powstania styczniowego, a dziś Straszny dwór wciąż zachwyca, bawi i wzrusza.

Biletu w cenie: Sektor I - 100 zł | Sektor II - 80 zł

* koncert specjalny
Brak miejsc

Scena dla muzyki polskiej 6 lutego 2020 r. godz. 19:00

ProModern (sekstet wokalny muzyki współczesnej) | Marta Czarkowska – sopran | Ewa Puchalska – mezzosopran

Ewelina Rzezińska – mezzosopran | Aleksander Rewiński – tenor | Krzysztof Chalimoniuk – baryton | Piotr Pieron – bas | Program: Stanisław Moryto – 3 sonety | Roman Padlewski – 2 motety: O anielska Pani, Radości wam powiedam | Witold Lutosławski – Lord Tennyson Song, 10 pieśni ludowych na tematy żołnierskie | Andrzej Panufnik – Song To The Virgin Mary | Tadeusz Paciorkiewicz – Orfeusz w lesie | Tadeusz Baird – 3 pieśni: Biegną wody potoku, O, zleciały się siwe gołębie, Ej osa, osa, zimna rosa

Bilety w cenie: Bilety w cenie: normalny – 30 zł | ulgowy -22 zł

PROJECT - "WARMIA I MAZURY DLA DUŻEJ RODZINY" : Bilety w cenie: Rodzic - 22 zł | Dziecko 11 zł - do nabycia tylko w kasie biletowej

PROJECT -" WARMIŃSKO-MAZURSKA KARTA SENIORA": Cena specjalna - zniżka 50% od ceny biletu normalnego- do nabycia tylko w kasie biletowej

Pakiet rodzinny: Rodzic - 22 zł | Dziecko - 11 zł - do nabycia tylko w kasie biletowej

Wybierz

Scena dla muzyki polskiej 20 lutego 2020 r. godz. 19:00

Gruppo di Tempera: Agata Igras – flet | Sebastian Aleksandrowicz – obój | Adrian Janda – klarnet | Artur Kasperek – fagot | Tomasz Bińkowski – waltornia Agnieszka Kopacka-Aleksandrowicz – fortepian

Bilety w cenie: Bilety w cenie: normalny – 30 zł | ulgowy -22 zł

PROJECT - "WARMIA I MAZURY DLA DUŻEJ RODZINY" : Bilety w cenie: Rodzic - 22 zł | Dziecko 11 zł - do nabycia tylko w kasie biletowej

PROJECT -" WARMIŃSKO-MAZURSKA KARTA SENIORA": Cena specjalna - zniżka 50% od ceny biletu normalnego- do nabycia tylko w kasie biletowej

Pakiet rodzinny: Rodzic - 22 zł | Dziecko - 11 zł - do nabycia tylko w kasie biletowej

Wybierz